Δελτίο τύπου για την Ένταξη του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»