Δελτίο Τύπου Τμήματος Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της ΠΚΜ για τη γρίπη των πτηνών προς ενημέρωση των πολιτών