ΔΤ της Δ/νσης Κτηνιατρικής Π.Κ.Μ. για την πρόληψη της μετάδοσης του Μικρού καθαριού των Κυψελών στην Ελλάδα.