ΔΤ Πυροσβεστικής υπηρεσίας Κατερίνης για απαγόρευση καύσης