ΔΤ. Ενημέρωση για Παράταση προγράμματος ενεργητικής επιτήρησης της Λύσσας