Τροποποίηση 3ης Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί τροποποίηση της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΙΥ4653ΠΓ-ΚΙ4 και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 69.3).

Η τροποποίηση της πρόσκλησης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr.

Η τροποποίηση αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων που είναι από 02.08.2021 και ώρα 12.00΄ ως 30.11.2021 και ώρα 14.00΄.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 1598/27.07.2021 Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141, κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501183 κ. Σακελλαρίου Γιάννης).

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
tropopoiisi_3is_prosklisis_metro_3.4.4_me_ada.pdf328.4 KB