Τροποποίηση της 3ης Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί τροποποίηση της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020 ( ΑΔΑ: 6Τ844653ΠΓ-1ΤΟ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 48.3).

Η τροποποίηση της πρόσκλησης βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΛΘ: www.alieia.gr. Η τροποποίηση αφορά μόνο το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων που είναι από 02.08.2021 και ώρα 12.00΄ ως 30.11.2021 και ώρα 14.00΄.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 1597/27.07.2021 Πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας (τηλ. 2351351140 & -141, κα. Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης) καθώς και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ (τηλ. 2131501183 κ. Σακελλαρίου Γιάννης). 

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
3.2.2._tropopoiisi_3is_prosklisis_metro_3.2.2_me_ada.pdf342.5 KB