Συνημμένες καταστάσεις των πωλητών Λαϊκών Αιγινίου, Κολινδρού και Μακρυγιάλου που θα συμμετέχουν την Μ.Τετάρτη 28-04-2021 και την Μ. Πέμπτη 29-04-2021 λόγω των περιορισμών που ισχύουν.