Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων απο το Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Πιερίας