Πρόσκληση τακτικής συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30