Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 & ώρα 18:30