Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 & ώρα 19:30