Πρόσκληση συνεδρίαση μελών Ο.Ε. στις 15-9-2020 (Δια περιφοράς ) .