Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε. στις 16/01/2020 (Ισολογισμό 31-12- 2018 ) .