Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε. στις 15/06/2018 ( Απολογισμός έτους 2017 )