Πρόσκληση δηλώσεων συμμετοχής για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Πύδνας Κολινδρού