Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. σε δια περιφοράς συνεδρίαση την Τετάρτη 27 Μαίου 2020 και ώρα 12:00 έως 14:00