Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψηφίων καθαριστών-τριων σχολικών μονάδων του δήμου Πύδνας -Κολινδρού

 

μοριοδότησης μέσα σε αποσκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης
του πίνακα. Η ανάρτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση aiginio@otenet.gr.

Κατά του πίνακα επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποσκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης του πίνακα.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση aiginio@otenet.gr.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Προσωρινός Πίνακας .pdf634.38 KB