Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του δήμου Πύδνας Κολινδρού και των νομικών προσώπων που εποπτεύει για το έτος 2020.

Διακήρυξη προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του δήμου πυδνας κολινδρου και των νομικών προσώπων που εποπτεύει για το έτος 2020.