Διακήρυξη εκμίσθωσης αγροτεμαχίων στις Δ.Ε. Αιγινίου και Μεθώνης .