Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων της ΔΚ Αιγινίου στις 28-11-2023 και ώρα 10:00 με επαναληπτική στις 5-12-2023 & ώρα 10:00

ΕΣΠΑ