Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων Δήμου Πύδνας Κολινδρού μηνός Μαΐου 2018 .