Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων Δήμου Πύδνας Κολινδρού μηνός Δεκεμβρίου 2019 .