Απολογιστικά στοιχεία εσόδων - εξόδων Δήμου Πύδνας Κολινδρού μηνός Απριλίου 2018 .