Απολογισμός Εσόδων και Εξοδών Δήμου για τον μήνα Μαϊο 2019