Απαλλαγή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε επιχειρήσεις του Δήμου που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της πανδημίας