Αναλύσεις νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού κοινοποιεί τις πρόσφατες μικροβιολογικές αναλύσεις σχετικά με την καταλληλότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,  που πραγματοποιήθηκαν στις 15-11-2023 σε συνεργασία με διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, για τα χωριά Αιγίνιο, Μακρύγιαλος, Κολινδρό, Κίτρος, Παλιάμπελα, Καταχά, Π. Ελευεθροχώρι και Ρυάκια.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται τακτικά και θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση για τα υπόλοιπα χωρία.

ΕΣΠΑ