Αναλυτική διακήρυξη εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού Δ.Ε.Πύδνας Δήμου Πύδνας - Κολινδρού έτους 2020.