Ανακοινώσεις για τη διενέργεια κλήρωσης ΜηΜεΔ και δημοσιοποίησης στοιχείων σύμβασης για τα παρακάτω έργα