Ανακοίνωση πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού (4) τεσσάρων ατόμων στη Μουσική Σχολή Αιγινίου της ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, στις Φιλαρμονικές Σχολές Αιγινίου – Κολινδρού – Μακρυγιάλου