Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου, δηλαδή από 08-06-2021 έως 17-06-2021.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση 2μηνο .pdf410.65 KB
Αίτηση.doc29 KB