Ανακοίνωση Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας-πλήρης απασχόλησης ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.