Ανακοίνωση ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο e-mail: difopapou@gmail.com ή στα γραφεία τουΝ.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ (οδός Νικολάου Λούση 14 ΤΚ 600 61 Κολινδρός).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων κάθε δημοτικής ενότητας και στην ιστοσελίδα του Δήμου δηλαδή από την 23η Σεπτεμβρίου 2021 έως την 27 η Σεπτεμβρίου 2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 – 15:00. τηλ. επικοινωνίας :23533-50214.

Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια.

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Ανακοίνωση .pdf224.5 KB