Ανάρτηση πίνακας κατατάξης υποψηφίων καθαριστών-στριων σχολικών μονάδων του δήμου Πύδνας-Κολινδρού

 

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Στην προκειμένη περίπτωση η προθεσμία των ενστάσεων είναι η Τρίτη 16/8/2022 και η Τετάρτη 17/8/2022.
Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση aiginio@otenet.gr
ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Πίνακας κατάταξης 0do.pdf390.31 KB