ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού πέντε (5) ατόμων με σχέση εργασίας I.I. ωρομίσθιας-πλήρους απασχόλησης από τη ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στη Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου
Πύδνας – Κολινδρού, στις Φιλαρμονικές Σχολές Αιγινίου – Κολινδρού – Μακρυγιάλου, πέντε
(5) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας – πλήρους
απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2019-2020

Η ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δήμου Πύδνας Κολινδρού προκηρύσει την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού στη Μουσική Σχολή Αιγινίου Δήμου Πύδνας – Κολινδρού, στις Φιλαρμονικές Σχολές Αιγινίου – Κολινδρού – Μακρυγιάλου, πέντε(5) καθηγητών μουσικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρομίσθιας – πλήρουςαπασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς 2019-2020