Ένταξη της Πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011463245 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011463245 στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠροεπισκόπησηΣυνημμένοΜέγεθος
Πράξη Ένταξης .pdf362.8 KB