Ενημέρωση, Εκπαίδευση & Διευκόλυνση των Επαγγελματιών με τους Κρατικούς, Δημοτικούς και Τραπεζικούς Φορείς από το Σωματείο Επαγγελματιών, Εμπόρων και Βιοτεχνών Αιγινίου και Περιχώρων

Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων

Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Διαύγεια -  Δήμος Πύδνας Κολινδρού