13η Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δ.Σ. Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 19-10-2017