την Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. την Παρασκευή 12-1-2018 & ώρα 18:30