Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Ε.ΠΟΙ.ΖΩ στις 12-12-2017 και ώρα 12:00μ.μ.