Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις 18/1/2018 ώρα 10:30π.μ.