Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Π.Ο.Υ. στις 3 Αυγούστου