Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. στις 18-5-2018 και ώρα 11:30π.μ.