Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Ο.Ε. στις 04/09/2017 ( Προϋπολογισμός έτους 2018 )