Πρόσκληση συνεδρίασης μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. στις 18-1-2018 & ώρα 18:30