Επιστολή προς Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την αναλογική χρέωση των διοδιών