Δημοπρασία σχολικών αγρών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου την Πέμπτη 11-01-2018 & ώρα 10:00π.μ.