Ανακοίνωση για παραχώρηση με κλήρωση θέσεων περιπτέρων στην κατηγορία Α.με.Α. Πολύτεκνη και Πολεμιστές Κύπρου