Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 της 3ης υγειονομικής περιφέρειας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επείγουσων περιστάσεων, για ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.