Ανάκοινωση για κατόχους επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου (Λαϊκών αγορών-πλανόδιου-στασίμου)